پارک

پارک در زمین سنگریزه ای بزرگ آپارک با فضای زیاد و پارکینگ های زیاد. ما از قبل رزرو نمی کنیم.

پرداخت 30 کرون در روز

هزینه پارکینگ در آپارک 30 کرون در روز است. با Swish به 1236927552 پرداخت کنید. شماره ثبت نام خودرو را به صورت پیام وارد کنید.

با اتوبوس به آرلاندا بروید

اتوبوس به صورت شبانه روزی به سمت آرلاندا و از آن خارج می شود. ایستگاه حدود 5 دقیقه پیاده تا پارکینگ فاصله دارد و حدود 10 دقیقه تا آرلاندا طول می کشد.

پیوند به جدول زمانی